Úvod do klasické japonštiny

Tyto studijní materiály jsem pro své potřeby vytvořil na základě předmětu JAP305 –
Úvod do klasické japonštiny. Předmět byl vyučován na FF MU v podzimním semestru
2013 poprvé a přednášejícím je dr. Rumánek.

Uvedené informace vycházejí tedy z mých osobních poznámek, u některých
nejasných míst jsem konzultoval materiály, které poskytl vyučující, japonskou
wikipedii, online slovník http://kobun.weblio.jp/, Učebnici klasické japonštiny od
Tomáše Klímy (2011, ISBN: 978-80-246-1885-2) a výjimečně jiné materiály. Výjimkou
jsou 5. a 6. přednáška, kterých jsem se neúčastnil, a proto je uveden jen velice
stručný souhrn informací z materiálů dr. Rumánka (na které bych doporučil
případným zájemcům se podívat přímo) jen pro úplnost tématu. Poznámky pod
čarou označují mé osobní připomínky k tématu.

Materiál je stejně jako předmět členěn do tří částí: první obsahuje teoretický úvod
a ukotvení japonského jazyka do kontextu areálu východní Asie, v druhé části jsou
probíránaspecifika klasické japonštiny oproti moderní, poslední část se zabývá
četbou a překlady vybraných klasických textů do češtiny (v některých případech jsou
pro snazší pochopení souvislostí uváděny i ekvivalenty výrazů v moderní japonštině,
ať už to jsou paralely sémantické se změněnou grafickou podobou či naopak).

Ke stažení: Úvod do klasické japonštiny – JAP305.pdf

Info o předmětu z ISu (https://is.muni.cz/auth/predmet/phil/podzim2013/JAP305):
Předpoklady
Vynikajúce znalosti modernej japončiny na úrovni štyroch semestrov výučby jazyka
a písma.
Cíle předmětu
Cieľ predmetu: študent bude vidieť širší lingvistický kontext starej japončiny, zoznámi
sa so základnými systémovými rozdielmi, ktorými sa líšila od modernej japončiny,
získa základnú predstavu o chronológii vývoja jazyka a bude schopný porozumieť
jednoduchším textom klasickej literatúry.
Osnova
1. -3. prednáška: Genetická a typologická svojráznosť japončiny a chronologický
prehľad
4. – 8. prednáška: Fonologické, pravopisné a gramatické zvláštnosti starej japončiny
9. – 12. prednáška: čítanie vybraných textov klasickej literatúry
Literatura
Koten bunpó džújóten (Hlavní rysy mluvnice starého jazyka), Tókjó, Óbunša, 1969.
Komai, Akira and Rohlich, Thomas H. An Introduction to Classical Japanese , Tókjó,
Bondžinša, 1991. Sansom, George. Historical Grammar of Japanese, Oxford, The
Clarendon Press, 1928.

This entry was posted in Studium. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>